facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DYPLOMY DLA ZNAWCÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Podczas wtorkowego (27 listopada) posiedzenia Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów laureatom Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, zorganizowanego 19 listopada przez katowicki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Do pierwszego etapu konkursu (30 pytań w formie testu) przystąpiło 21 osób, aż trzy z nich uzyskały te samą najwyższą liczbę 20 punktów: Ewelina Szewczyk (Politologia, IV rok), Kamil Owczarek (Prawo, II rok) i Tomasz Tutka (Prawo, II rok). Ostatni z wymienionych zakończył drugi etap konkursu z jednopunktową przewagą, co zapewniło mu miano niekwestionowanego zwycięzcy i nagrodę w postaci stażu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Gratulujemy wiedzy! Patronat honorowy nad konkursem sprawował prof. Jan Kułakowski, a opiekę merytoryczną zapewniła prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej). Biuro ELSA w Katowicach mieści się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ przy ul. Bankowej 14, tel. 258 24 41 wew. 1857, e-mail: elsa@us.edu.pl (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.