facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Festiwal "Uczenie się przez całe życie"

26 października Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji organizuje na terenie województwa śląskiego festiwal programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Będzie on obejmował prezentację programu Comenius, Leonardo da Vinci i eTwinning. Program Comenius przeznaczony jest dla wszystkich typów szkół - od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne, umożliwia współpracę międzynarodową szkół, doskonalenie nauczycieli, praktyki zawodowe przyszłych nauczycieli w szkołach zagranicznych. Leonardo da Vinci jest programem wspierającym kształcenie zawodowe, a program eTwinning umożliwia szkołom realizację międzynarodowych projektów współpracy za pośrednictwem narzędzi informatycznych. Festiwal odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 11 B w Katowicach w godz. 10.00-15.00. Celem festiwalu jest zachęcenie szkół do udziału w programie Uczenie się przez całe życie. Program Festiwalu Lista szkół, które będą prezentowały realizowane projekty podczas targów w ramach festiwalu programu LLP w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.