facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Szmaragd 2007

31 października o godz. 17.00 w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, w czasie centralnego nabożeństwa reformacyjnego odbędzie się uroczystość wręczenia Śląskiego Szmaragdu 2007. W uroczystości uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. W 2007 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymują: prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Wrocławia - wybitny historyk sztuki oraz znany sportowiec Adam Małysz z Wisły. Śląski Szmaragd jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem. Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół 'diaspory', pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad wszystkimi podziałami. W poprzednich latach laureatami byli: w 2004 roku - JE Arcybiskup dr Damian Zimoń i prof dr hab Jerzy Buzek, w 2005 r. - prof. dr hab. Ewa Chojecka i redaktor Krzysztof Karwat, w 2006 r. - JE Arcybiskup prof. Alfons Nossol i pisarz Jerzy Pilch.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.