facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NOWY PARKING DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Od połowy listopada działa przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmodernizowany plac parkingowy, umożliwiający sprawne parkowanie około 80 samochodów pracowników i studentów wydziału. Inwestycja jest efektem udanej współpracy pomiędzy katowickim Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym w trakcie negocjacji przez Zastępcę Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych mgr Edwarda Wąsiela. Dyskusja nad koniecznością powiększenia liczby miejsc parkingowych przy WPiPs trwała od ponad 2 lat, mieszkańców ulicy Grażyńskiego nie zachwycały bowiem zablokowane wjazdy do bram i rozjeżdżone trawniki. Zaproponowany przez władze uczelni projekt został wykonany na koszt miasta Katowice (260 tys. zł). Efektem tej współpracy jest także oddane do użytku w 2000 roku zaplecze parkingowe na tyłach budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.