facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

6 listopada JM Rektor Janusz Janeczek weźmie udział w konferencji „Scenariusze rozwoju technologii w kompleksie paliwowo-energetycznym opracowane w wyniku foresightu energetycznego dla Polski na lata 2007 - 2030", która odbędzie się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, o godz. 11. Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu realizacji projektu „Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W trakcie konferencji przedstawione zostaną scenariusze rozwoju technologicznego w sektorach energetyki opartej o węgiel, ropę i gaz, źródła odnawialne, wodór oraz energię jądrową. Zaprezentowane zostaną również scenariusze zbiorcze dla całego kompleksu paliwowo - energetycznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.