facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Godziny rektorskie

JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego wyraził zgodę na godziny rektorskie w dniu 31 października od godz. 14.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.