facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejska Sieć Inkubatorów Gospodarki Społecznej

Międzynarodowa konferencja inaugurująca Europejską Sieć Inkubatorów Gospodarki Społecznej ENISE, odbędzie się w czwartek 25 października w Rondzie Sztuki (Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Katowice). Konferencja będzie okazją do zapoznania się z włoskim i francuskim modelem wspierania ekonomii społecznej i nawiązania współpracy z instytucjami europejskimi zajmującymi się wspieraniem ekonomii społecznej w celu realizacji wspólnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Europejska Sieć Inkubatorów Gospodarki Społecznej zwana w skrócie ENISE to platforma wymiany doświadczeń i realizacji międzynarodowych projektów w dziedzinie ekonomii społecznej. Członkami sieci są czołowe instytucje wspierające podmioty trzeciego sektora z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Portugalii, Słowacji i Polski. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, finansowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza word zgłoszenia faksem na numer: (32) 273 26 62.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.