facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Życie i twórczość polskiego rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego” konferencja Studenckiego Koła Naukowego Historii Sztuki

Od lewej: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda - kierownik Zakładu Historii Sztuki
Od lewej: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda - kierownik Zakładu Historii Sztuki

Foto: Biuro Promocji i Imprez Akademickich

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.