facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium na temat reform w polskim szkolnictwie wyższym

9 listopada 2007 roku w Bielsku-Białej odbędzie się seminarium na temat reform w polskim szkolnictwie wyższym w świetle tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (tzw. seminarium bolońskie). Seminarium jest pierwszym z serii seminariow organizowanych przez Zespoły Ekspertów Bolońskich powolane przez władze krajowe odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe w celu upowszechnienia wiedzy na temat zmian zachodzących w europejskim szkolnictwie wyższym i wykorzystania ich do poprawy kondycji szkół wyższych. Eksperci Bolońscy będą prowadzili w różnych ośrodkach akademickich seminaria/ spotkania informacyjne adresowane do tych przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy są zainteresowani tematyką związaną z dostosowaniem kształcenia w polskich uczelniach z postulatami wypracowanymi w ramach działań związanych z Procesem Bolońskim. Eksperci Bolońscy zapraszają do udziału w seminarium szczególnie tych przedstawicieli uczelni, którzy pełnią funkcje związane z organizacją procesu dydaktycznego oraz tych, którzy są włączeni w proces tworzenia programów studiów opartych o nowe standardy kształcenia. Wiecej informacji na temat dzialalnosci Ekspertow Bolonskich oraz program seminarium jest dostepny na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/188/

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.