facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium interdyscyplinarne

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych i Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ zapraszają do wzięcia udziału w cyklu seminariów: W poszukiwaniu kwantowej rzeczywistości. Mechanika kwantowa a filozofia procesu. Celem seminarium jest: Eksplorowanie wybranych koncepcji i pojęć mechaniki kwantowej, ważnych z punktu widzenia poszukiwań adekwatnych filozoficznych kategorii i hipotez oraz badanie wybranych filozoficznych hipotez i kategorii dotyczących natury rzeczywistości w kontekście osiągnięć mechaniki kwantowej. Proponowany temat pierwszego spotkania Stan układu kwantowego: fizykalny opis i filozoficzne interpretacje. Przebieg spotkania (1.5 godz.): 1) wprowadzenie fizykalne do tematu (15-20 min.) - prof. R. Mańka-Marcisz 2) problematyzacja filozoficzna (5-10 min.) - dr B. Ogrodnik, o. dr Kleofas Gródek OFM 3) dyskusja Pierwsze spotkanie uczestników seminarium odbędzie się 20 października o godz. 16.00, na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Seminaria są otwarte i nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.