facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty języka polskiego za granicą

Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczęły się intensywnie warsztatowe zajęcia wyjazdowe Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W dniach 20-22 października odbędą się warsztaty dla nauczycieli zatrudnionych w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech. Do Budapesztu pojadą dr Bożena Szałasta-Rogowska i mgr Katarzyna Bytomska. Warsztaty rozpoczną się wernisażem wystawy druków polonijnych w siedzibie Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Potem przez 3 dni wykładowczynie z UŚ poprowadzą kilkanaście godzin seminariów, wykładów i ćwiczeń na temat współczesnej literatury polskiej, wykorzystania polskiej literatury emigracyjnej w nauczaniu języka polskiego za granicą, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i certyfikacji języka polskiego. Zawiozą do Budapesztu najnowsze podręczniki do języka polskiego napisane przez pracowników UŚ. W tym samym czasie rozpoczną się warsztaty na Ukrainie. Na zaproszenie Konsulatu RP wyjadą na 8 dni dr hab. Jolanta Tambor i dr Aleksandra Achtelik. Przeprowadzą w dniach 19-27 października zajęcia z języka polskiego i z kultury polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Charkowie, na Politechnice w Doniecku i w Związku Polaków w Zaporożu. Daleka wschodnia Ukraina to rejony, do których rzadko docierają polscy wykładowcy. A jest tam wiele osób polskiego pochodzenia i wielu Ukraińców zafascynowanych Polską, którzy na polskich wykładowców czekają.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.