facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ekumeniczna nagroda dla prof. Dariusza Rotta

Rada Diecezjalna Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako Kapituła "Nagrody Róży Lutra" przyznała tegoroczną "Honorową Nagrodę Róży Lutra" dr. hab. Dariuszowi Rottowi, profesorowi w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Nagroda ta jest najwyższym wyróżnieniem kościelnym przyznawanym jako wyraz uznania i wdzięczności chrześcijanom szczególnie zasłużonym na polu ekumenizmu.

Prof. Dariusz Rott, od kilkunastu lat prowadzi badania naukowe wielokulturowego piśmiennictwa dawnego Śląska, środowiska braci czeskich w Polsce w siedemnastym stuleciu, jest m.in. wydawcą kazań pastora Konrada Negiusa, autorem publikacji książkowych dotyczących Wawrzyńca Korwina i Piotra Wacheniusa. Od 2005 roku wspólnie z prof. Jackiem Lyszczyną redaguje Słownik pisarzy śląskich.
Nagroda "Róża Lutra" ma formę medalu o średnicy 6 cm wyłożonym w futerale, który na rewersie zawiera napis "Róża Lutra" i płaskorzeźbę godła Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz umieszczony wokół krawędzi medalu napis "Nagroda Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP", zaś na awersie umieszczona jest płaskorzeźba z wizerunkiem Marcina Lutra i napisem wzdłuż krawędzi medalu "Ks. dr Marcin Luter – 1483-1546".

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w czasie nabożeństwa inaugurującego obrady 2. sesji IV Synodu Diecezjalnego 10 listopada 2007 roku o godz. 10.00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.