facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ był organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Medical Informatics&Technologies, która odbyła się w dniach 8-10 listopada w Ustroniu-Jaszowcu. Obradom, w których udział wzięło 82. naukowców z kraju i zagranicy, przewodniczył prof. Jan Piecha - Kierownik Zakładu. Ukoronowanie konferencji stanowi dwutomowy zbiór publikacji: Journal of Medical Informatics&Technologies. Konferencja stanowiła możliwość zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat kierunków rozwoju zastosowań informatyki, a w szczególności jej wykorzystania we wspomaganiu diagnozowania schorzeń współczesnymi narzędziami i metodami. Tematyka wykładów obejmowała szerokie zagadnienie informatyki oraz najnowsze osiągnięcia technologiczne w praktyce medycznej, między innymi kwestie komputerowej obróbki danych rentgenowskich, analizy produktów graficznych diagnostyki medycznej, opracowań formuł wspomagających organizację i sprawny dostęp do baz danych pacjentów, archiwizowanie i katalogowanie dokumentacji przeprowadzonych zabiegów i operacji, itp. Nowoczesne systemy informatyczne zapewniają bezpieczne przechowywanie danych o pacjentach wspomagają proces monitorowanie przebiegu leczenia, są również wydatną pomocą dla mniejszych jednostek klinicznych w procesach diagnozowania schorzeń trudnych w ocenie przez personel o mniejszym doświadczeniu diagnostycznym. Kolejna konferencja MIT’02 została zaplanowana na 7-9 listopada 2002 roku. Zainteresowanych odsyłamy do bazy internetowej http://zeisk.tech.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.