facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Punkt Kontaktowy Inicjatywy Technologicznej

11 października o godzinie 13.30 w auli Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, w budynku Akademii Ekonomicznej przy ul. Rudzkiej 13 c, odbędzie się konferencja inaugurująca działalność Punktu Kontaktowego Inicjatywy Technologicznej. Inicjatywa Technologiczna to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego służące zwiększeniu zaangażowania polskiego potencjału intelektualnego na rzecz budowania nowoczesnej gospodarki. Konferencję otworzy senator Jerzy Szymura, prezes Stowarzyszenia Firm Autostrada Nowych Technologii, które to stowarzyszenie pełni rolę Punktu Kontaktowego. W programie konferencji znajdą się wystąpienia m.in. JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Wojciecha Zielińskiego, dr inż. Olafa Gajla – podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Roberta Kwiatkowskiego z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.