facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DIAMENT EMERYTALNY

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. dr hab. Krystian Roleder informuje uprzejmie wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, iż pierwszy termin zadeklarowania przystąpienia do pracowniczego Programu Emerytalnego "DIAMENT" (tzw. trzeciego filaru) upływa 30 listopada 2001 roku. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu i przekazaniem pierwszej składki za styczeń 2002 roku proszone są o pobranie, wypełnienie i złożenie FORMULARZA INFORMACYJNEGO w dziekanatach wydziałów, sekretariatach jednostek lub Dziale Spraw Osobowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.