facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVII sympozjum KOINONIA

25 października 2007 roku w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się XVII sympozjum KOINONIA /Modlitwa Ewangelizacja Miłosierdzie. Novo millennio ineunte - impulsy dla parafii/. Na sympozjum zapraszają: Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej KUL (Lublin), Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej PAT (Kraków) oraz Stowarzyszenie Unia Kapłanów Chrystusa Sługi. Szczegółowy program...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.