facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AGORA AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice zaprasza wszystkich członków na AGORĘ, w trakcie której odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i na stanowisko wiceprezydenta ds. Public Relations. Zaplanowane na czwartek 22 listopada spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali Sympozjalnej I w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Katowicka antena AEGEE powstała w 1991 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie na terenie katowickich uczelni. W chwili obecnej liczy około 100 członków i jest jedną z największych anten w Polsce, a niedawno obchodziła uroczyście dziesięciolecie swojej działalności: we wtorek 20 listopada odbył się w uroczysty bankiet, podczas którego gorąco dziękowano wszystkim osobom, dzięki których życzliwości i poradom katowicka antena AEGEE istnieje i ciągle się rozwija. Priorytetem AEGEE Katowice jest działalność na rzecz integracji europejskiej, współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz realizacja programów edukacyjnych dla młodych ludzi. AEGEE organizuje także szkolenia i seminaria z koordynacji projektów, zarządzania zasobami ludzkimi, szeroko pojętej reklamy oraz zdobywania funduszy. Magazyn studencki „Dlaczego” wymienia AEGEE w czołówce organizacji studenckich działających w Polsce, zarówno pod względem realizacji i tematyki projektów, jak i zasięgu. Działalność Forum spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich oraz uczelnianych. Patronat nad działalnością AEGEE obejmowali: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Jan Olbrycht, JM Rektor Uniwersyteu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Europejskie Forum Studentów AEGEE jest największą interdyscyplinarną i apolityczną organizacją studencką w Europie. Obecnie zrzesza około 17 tysięcy członków działających w 250 lokalnych oddziałach (zwanych antenami) w 42 krajach Europy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.