facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POROZUMIENIE W SPRAWIE PODWYŻKI

Efektem spotkania JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego z zakładowymi organizacjami związkowymi, które odbyło się we wtorek 20 listopada, jest Porozumienie w sprawie podwyżki płac w Uniwersytecie Śląskim od 1 września 2001 roku. Podwyżka wynagrodzenia przysługuje wszystkim pracownikom UŚ będącym w stanie zatrudnienia 1 listopada 2001 roku, proporcjonalnie do wymiaru etatu, a zostanie wypłacona wraz z nadpłatą od 1 września: - 3 grudnia nauczycielom akademickim, - 10 grudnia pracownikom obsługi, - wraz z wynagrodzeniem za grudzień bieżącego roku pozostałym pracownikom. Przyjęte kwoty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich są kolejnym krokiem w kierunku zachowania w resorcie relacji pomiędzy przeciętnymi wynagrodzeniami w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów; docentów, adiunktów i starszych wykładowców oraz profesorów, określonej jako 1:2:3. Dążenie do osiągnięcia tej proporcji oznacza, że podwyżki w latach następnych mogą dotyczyć innych, od przedstawionych w porozumieniu, proporcji między kwotami dla poszczególnych stanowisk. Szczegóły dotyczące kwot podwyżek oraz procedury ich wprowadzenia podane są w piśmie JM Rektora przekazanym wraz z Porozumieniem wszystkim Dziekanom wydziałów oraz Dyrektorom poszczególnych jednostek. (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.