facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II etap Konkursu Wiedzy Technicznej

KWT

24 marca 2010 r. o godz. 9.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Żytnia 12) odbędzie się II etap Konkursu Wiedzy Technicznej

Uczestnicy turnieju wezmą udział w teście, którego tematyka obejmie zagadnienia z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, przedmiotów ogólnotechnicznych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2010 r. (piątek) o godz. 12.00 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu.

 

INFORMACJA NA TEMAT
XIV KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ
 

Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza organizowana już po raz czternasty przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Impreza, której początki sięgają roku 1997, i którą organizatorzy adresują do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ma na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką, promowanie wśród młodego pokolenia Polaków przedmiotów ścisłych i zachęcanie ich do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych polskich uczelni.

Do tegorocznego uczelnianego etapu XIV Konkursu Wiedzy Technicznej zakwalifikowało się 114 uczniów z 39 szkół województwa śląskiego i z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza. Są to młodzi ludzie, dla których zagadnienia z zakresu współczesnej nauki i techniki a także wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych i informatycznych stanowią podstawę do przyszłego wyboru kierunku studiów. Poprzez nasz konkurs chcielibyśmy bezpośrednio zapoznać ich z bogata ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i zachęcić ich do wyboru jednego z proponowanych przez nasz Wydział kierunku studiów. Uważamy również, że Konkurs Wiedzy Technicznej w bardzo dobry sposób promuje Uniwersytet Śląski wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu, ukazując niezwykle urozmaiconą ofertę edukacyjną naszej Uczelni i zachęcając ich do odwiedzenia jej gościnnych murów.

Pomysłodawca Konkursu prof. dr hab. Jan Ilczuk – kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych a od września 2008 r. dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach śląskiej Alma Mater wraz z gronem swoich współpracowników – nauczycieli akademickich Wydziału i z wybranymi nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem – przygotował zadania konkursowe w formie testów, wśród których można będzie znaleźć pytania z takich dziedzin, jak: matematyka, fizyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne. Bohaterką jednego z zadań z fizyki będzie nawet Justyna Kowalczyk!

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbywa się tradycyjnie na terenie szkół, ma na celu wyłonienie reprezentacji szkoły. W roku 2010 ten etap konkursu odbył się w poszczególnych szkołach, w terminie do 4 marca br., po czym nauczyciele ze szkolnych komisji konkursowych przekazali organizatorom konkursu nazwiska zwycięzców eliminacji szkolnych. To właśnie ci uczniowie przystąpią do II etapu Konkursu Wiedzy Technicznej odbywającego się 24 marca 2010 r. o godzinie 9.00. Miejscem wydarzenia będzie po raz pierwszy budynek Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach zlokalizowany w Sosnowcu przy ulicy Żytniej 12.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom i finalistom XIV Konkursu Wiedzy Technicznej odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 r.

Patronat nad XIV Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Miast: Sosnowca – Kazimierz Górski oraz Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. Panowie Ci, których bez nadmiernej skromności możemy nazwać przyjaciółmi naszego Konkursu, jak co roku przesłali na ręce Pana Profesora Ilczuka listy gratulacyjne, w których życzą nam organizatorom satysfakcji i powodzenia w realizacji kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej a uczestniczącej w nim młodzieży powodzenia w konkursowych zmaganiach oraz mądrych wyborów drogi dalszego kształcenia.

Wszystkich tych, którzy dopiero teraz dowiedzieli się o istnieniu i idei Konkursu Wiedzy Technicznej, zachęcamy do wzięcia w nim udziału w roku 2011 i śledzenia konkursowej strony internetowej, tj. www.kwt.us.edu.pl

Uczestników tegorocznej edycji Konkursu, którzy w najbliższą środę 24 marca br. rozpoczną rozwiązywanie konkursowych zadań już dzisiaj serdecznie pozdrawiamy i z niecierpliwością oczekujemy na Wasz przyjazd.

Organizatorzy Konkursu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.