facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telemedycyna dziś i jutro

3 października br. o godzinie 13.00 odbędzie się inauguracyjny wykład na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, który wygłosi jeden z najwybitniejszych informatyków w Polsce - prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykład na temat "Telemedycyny - przydatnej dziś, niezbędnej jutro" odbędzie się w Sosnowcu, w Auli WIiNoM, ul. Żeromskiego 3.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.