facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

METODY OCENY UCZONYCH

Przygotowywana wspólnie przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego (kierowaną przez mgr Wandę Dziadkiewicz) i prof. dr. hab. Grzegorza Rackiego (Pełnomocnika Rektora ds. Analiz Naukometrycznych) dwudniowa debata: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej odbywa się w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (22-23 listopada). Konferencja stanowi nawiązanie do spotkania: Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych, zorganizowanego przez Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, przy współpracy Komitetu Badań Naukowych (16-18 marca 1995). W cieszyńskiej konferencji udział biorą czołowi naukowcy zajmujący się badaniami bibliometrycznymi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.