facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ENERGIA GEOTERMALNA W USTRONIU

W Ustroniu odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce Energii Geotermalnej w Kopalniach Podziemnych organizowana przez Katedrę Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polską Geotermalną Asocjację oraz Urząd Miasta Ustroń. Patronat nad spotkaniem, odbywającym się w dniach 21-23 listopada objął Europejski Oddział Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej oraz Wojewoda Śląski. Członkiem Komitetu Honorowego konferencji jest Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. Janusz Janeczek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.