facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Prasowa - Pomnik Studenta

Uniwersytet Śląski wkracza w dojrzały wiek, a obchody 40-lecia działalności zwieńczone będą Pomnikiem Studenta Uniwersytetu Śląskiego. W tym właśnie celu zorganizowana będzie Konferencja Prasowa, na którą zapraszają Władze Uniwersytetu. Konferencja odbędzie się w środę, 26 września 2007, o godz. 10.00 w budynku Rektoratu (w sali 29, ul. Bankowa 12, Katowice). Program Konferencji: - Wystąpienie JM Rektora UŚ - prof. dr. hab. Janusza Janeczka, który zaprezentuje ideę postawienia Pomnika Studenta UŚ oraz przedstawi prognozę rozwoju uczelni, - Prezentacja ramowego programu obchodów 40-lecia UŚ – Prorektor ds. Współpracy i Promocji, prof. dr hab. Barbara Kożusznik, - Podsumowanie rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/08 oraz zapowiedź nowych kierunków kształcenia – Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Anna Łabno, - Zaprezentowanie priorytetów badawczych i największych sukcesów naukowych UŚ – Prorektor ds Nauki i Informatyzacji, prof. dr hab. Wiesław Banyś, - Omówienie sytuacji finansowej UŚ oraz najważniejszych inwestycji – Prorektor ds. Finansów, prof. dr hab. Jerzy Zioło, - Odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.