facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt TRACE na Uniwersytecie Śląskim

W dniach 20-21. września podczas kolejnego spotkania w ramach europejskiego projektu TRACE (Tracing Food Commodities in Europe), Uniwersytet Śląski będzie gościł ponad dwudziestu światowej sławy naukowców z dziedziny chemii analitycznej. 20 września w uroczystym otwarciu weźmie udział Prorektor ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Koordynatorem całego projektu jest dr Paul Brereton (Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, Great Britain), a gospodarzem Zakład Chemometrii Instytutu Chemii UŚ. W ramach TRACE odbędą się m.in. spotkania dwóch zespołów roboczych: chemii analitycznej (Work Package 2) oraz chemometrii (Work Package 6; leader: dr Bernard Vandeginste, VICIM, The Netherlands). Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.