facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TATARKIEWICZA HISTORIA FILOZOFII

Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami konferencji naukowej: Władysław Tatarkiewicz - w siedemdziesięciolecie I wydania "Historii filozofii". Sesję zaplanowano na środę 21 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12). Obrady rozpoczynają się o godzinie 10.00. Ich przewodnim mottem jest myśl wyrażona przez o. Józefa Bocheńskiego: Tatarkiewicz napisał moim zdaniem najlepszy podręcznik historii filozofii, jaki do tej pory powstał. Dzieło, będące pretekstem konferencji, zostało wydane w 1931 roku przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. W programie konferencji referaty wygłoszą:  prof. dr hab. Władysław Stróżewski (Uniwersytet Jagielloński): Polska obrona obiektywności wartości. Twardowski-Tatarkiewicz-Ingarden.  prof. dr hab. Stanisław Borzym (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): O polskiej historii filozofii do dzieła W.Tatarkiewicza włącznie.  ks. bp. prof. dr hab. Bronisław Dembowski (Ordynariusz Wrocławski): Wspomnienia uczestnika seminarium prowadzonego przez prof. W. Tatarkiewicza w latach 1947-1950.  prof. dr Krzysztof Tatarkiewicz (Uniwersytet Warszawski): Zza kulis trzech tomów „Historii filozofii”.  prof. dr hab. Józef Bańka (Uniwersytet Śląski): Estetyka Plotyna w ujęciu W. Tatarkiewicza.  prof. PhDr. Vladimir Leško (Prešovska universita, Prešov): Tatarkiewiczowo dielo „Historia filozofii” a Slovensko.  prof. dr hab. Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski): Metodologia Władysława Tatarkiewicza.  prof. dr hab. Zbigniew Kuderowicz (Uniwersytet w Białymstoku): Czy „Historia filozofii” W.Tatarkiewicza należy do humanistyki rozumiejącej?prof. PhDr. Jan Zouhar (Masarykowa universita, Brno): Ohlasy Tatarkiewiczovych „Dejin filozofie” v Česku.  prof. dr hab. Bronisław Burlikowski (Akademia Świętokrzyska, Kielce): Władysław Tatarkiewicz o pisaniu historii filozofii – spory z lat pięćdziesiątych.prof. dr hab. Czesław Głombik (Uniwersytet Śląski): Polscy nauczyciele Władysława Tatarkiewicza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.