facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja 'Camouflage. Voyeurism. Exhibition'

Od 19 do 22 września w Ustroniu odbędzie się konferencja Camouflage. Voyeurism. Exhibition. Discourses and Practices of Deception, Surveillance, and Transparency organizowana przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Tematem konferencji są zagadnienia dotyczące strategii i narracji kamuflażu, towarzyszące im praktyki kulturowe oraz ich obecność w teorii kultury, literaturoznawstwie i innych naukach humanistycznych. Związki pomiędzy 'widocznym' (the apparent) a 'ukrytym' (the latent) pełnią kluczową rolę w dyskursie Współczesności, równocześnie 'wykrywającej i nadzorującej' kamuflaże. W konferencji wezmą udział badacze reprezentujący różne dyscypliny akademickie związane z dylematami narosłymi wokół pojęć skrytości, nieufności i trybów 'ujawniania' (exposure), łącznie z uwzględnieniem ich historycznych aspektów. Konferencja podejmie debatę w następujących obszarach: - narracje i dyskursy skrytości - społeczne i kulturowe oblicza kamuflażu i kłamstwa - wymiany pomiędzy sferami publiczną i prywatną - nadzór nad i reakcje na Innego - historyczne i współczesne wymiary spisku / teorii spisku - manipulacje tożsamością i wizerunkiem - kamuflaże 'cyfrowe' i/a (cyber)technologie - strategie 'ujawnienia' i 'objawiania' - etyka i estetyka intymności i voyeurizmu - 'terror obecności' i/a ekshibicjonizm nowych mediów - podejrzliwość w praktykach kulturowych i teorii kultury Program konferencji obejmować będzie dwa prowadzone w języku angielskim równoczesne panele dyskusyjne, w ramach których wygłoszonych zostanie około 65 referatów. Planujemy przyjazd uczestników na wieczór 19 września 2006r, następnie dwa dni (20-21) obrad, podsumowanie oraz zakończenie konferencji 22 września.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.