facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Salon Maturzystów

Uniwersytet Śląski jest jednym z organizatorów Śląskiego Salonu Maturzystów, którego pomysłodawcą jest miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". 18 września o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja informująca o Salonie, w której wezmą udział Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk oraz Dyrektor Perspektyw dr Stanisław Walicki. Dwa dni później, 20 września o godz. 11.00, w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się inauguracja Śląskiego Salonu Maturzystów - uroczystego otwarcia dokona Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji, prof. dr hab. Wiesław Banyś. 21 września Śląski Salon Maturzystów zacznie funkcjonować na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Salon jest adresowany do uczniów klas maturalnych, nauczycieli i rodziców zainteresowanych zasadami zdawania egzaminu maturalnego w 2008 roku. Ponadto służył będzie promocji oferty studiów szkół wyższych oraz wymogów rekrutacyjnych obowiązujących w roku akademickim 2008/2009. Ułatwi to uczniom podjęcie decyzji, które przedmioty powinni zadeklarować, przystępując do matury w roku szkolnym 2007/2008. W skład Komitetu Honorowego Śląskiego Salonu Maturzystów weszli: Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Prezydent Katowic Piotr Uszok, Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, Śląski Kurator Oświaty Marian Drosio oraz Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Roman Dziedzic. W ramach Śląskiego Salonu, oprócz prezentacji uczelni z regionu południowej Polski, odbędzie się wiele imprez towarzyszących, w tym spotkania pracowników Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dyrektorami, nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych oraz maturzystami wraz z ich rodzicami.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.