facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXV zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

W dniach 21 i 22 września 2007 roku w aulach Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbędzie się LXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jego tematem jest Semantyka leksykalna i gramatyczna. Zjazd, współorganizowany przez zarząd Towarzystwa, Instytut Języka Polskiego i Instytut Języka Angielskiego UŚ, odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego i korzysta z mecenatu miasta Katowice. Uroczystego otwarcia dokona Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji, prof. dr hab. Wiesław Banyś. Polskie Towarzystwo Językoznawcze istnieje od 1925 roku i jest jednym z najstarszych działających stowarzyszeń naukowych. Jego zjazd założycielski odbył się we Lwowie. Skupia ono językoznawców badających różne języki świata, a jego celem jest „przyczyniać się do rozwoju wiedzy językoznawczej”, między innymi przez organizację zjazdów, posiedzeń i odczytów naukowych. Jest stowarzyszeniem elitarnym, gdyż warunkiem przynależności doń jest wykazanie się określonym dorobkiem naukowym. Aktualnie liczy ono ponad 800 członków, w tym także profesorów zatrudnionych w uczelniach zagranicznych. W programie zjazdu oprócz dwóch sesji plenarnych i obrad w sekcjach przewidziano walne zgromadzenie członków Towarzystwa, a także imprezy dodatkowe. Część naukowa obrad jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Program konferencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.