facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Prawa

Od 6 do 8 września br. w Kocierzy (Targanice k/Andrychowa) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Prawa organizowana w tym roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W konferencji wezmą udział dziekani, prodziekani oraz przedstawiciele wydziałów prawa i administracji piętnastu polskich uniwersytetów. Tematyka zagadnień obejmie m.in. rekrutację na studia, punkty ECTS oraz jakość i standardy kształcenia. Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Dziekanów Wydziałów Prawa 6 września 2007r. Godz. 15.00-16.00 - przyjazd uczestników, przywitanie, prezentacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, poczęstunek; Godz. 17.00 - wyjazd autobusem do Kocierzy (Targanice k/Andrychowa) Godz. 19.30 - uroczysta kolacja w Kocierzy 7 września 2007r. Godz. 8.00-9.00 - śniadanie Godz. 9.30-11.00 PANEL I - Rekrutacja na I rok studiów Koordynator prof. dr hab. Jarosław Warylewski; Godz. 11.00-11.15 przerwa kawowa; Godz. 11.15-12.45 PANEL II - Standardy Kształcenia i punkty ECTS Koordynator prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc; Godz. 12.45-13.00 przerwa kawowa; Godz. 13.00-14.30 PANEL III - Jakość kształcenia na kierunkach Prawo i Administracja Koordynator prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski; Godz. 14.30-16.00 - Obiad Godz. 16.00-18.00 PANEL IV - Sprawy finansowe i zatrudnienie Koordynator prof. dr hab. Antoni Pieniążek; Godz. 19.00 - BANKIET 8 września 2007r. 8.30-10.00 - śniadanie; 10.00-11.30 PANEL V - Programy studiów doktoranckich Koordynator prof. dr hab. Andrzej Sokala; Godz. 12.30 - Obiad Godz. 14.00 - Powrót do Katowic

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.