facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ELSA O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest organizatorem Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, nad którym patronat honorowy sprawuje prof. Jan Kułakowski, a opiekę merytoryczną zapewniła prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej). Konkurs odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12). Dla zwycięzcy przewidziano atrakcyjną nagrodę w postaci stażu w centralnym organie administracji państwowej. Zakres tematyczny konkursu obejmuje:  historię integracji europejskiej,  strukturę i organizację Unii Europejskiej,  politykę i gospodarkę UE,  problematykę integracji Polski z Unia Europejską. Biuro ELSA w Katowicach mieści się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ przy ul. Bankowej 14, tel. 258 24 41 wew. 1857, e-mail: elsa@us.edu.pl (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.