facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROF. KRZYSZTOF KŁOSIŃSKI I PROF. WOJCIECH KALAGA WE WŁADZACH KOMITETU NAUK O LITERATURZE PAN

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym UŚ został wybrany dn. 26 czerwca 2007 na przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze PAN (KNoL) w kadencji 2007-2010. Jednym z dwu wiceprzewodniczących KNoL został prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga, dyrektor Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej. Ponadto członkami Komitetu są trzej profesorowie z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (dyrektor Instytutu), prof. UŚ dr hab. Adam Dziadek (dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego) i prof. dr hab. Piotr Wilczek (dziekan Wydziału Filologicznego).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.