facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

26 czerwca o godz. 10.00 w auli im. K. Lepszego przy ul. Bankowej 12 odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdanie JM Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w roku 2006, sprawy kadrowe, uchwała w sprawie ustalenia "Regulaminu udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", wnioski w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.