facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Katowicki ma zaszczyt zaprosić na kolejne konwersatorium, w ramach którego prof. dr hab. R. Troć oraz dr M. Samsel-Czekała z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu wygłoszą wykład pt. "Dualizm elektronów 5f i fale gęstości spinowej w monoazotku uranu". Konwersatorium odbędzie się w środę, 20 czerwca 2007 r. o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. Streszczenie wykładu: Przez wiele lat badań związków aktynowców trudno było zrozumieć zachowanie ich elektronów 5f prowadzące równocześnie do zjawisk charakterystycznych dla ich pełnej delokalizacji (np. nadprzewodnictwo) lub całkowitej lokalizacji (silne sprzężenie momentów magnetycznych, w wyniku których powstają różnego typu uporządkowania magnetyczne). Zrozumienie tego typu sprzeczności nastąpiło w ostatnich latach dzięki wprowadzeniu idei dualizmu (dwoistości) zachowania tych elektronów w międzymetalicznych związkach uranu. Cechą charakterystyczną takiego zachowania jest koegzystencja stanów zlokalizowanych i zdelokalizowanych (wędrownych) na skutek wystąpienia ich separacji w strukturze elektronowej. Taką ideę zastosowaliśmy w przypadku monoazotku uranu, UN. Związek ten lokuje się dokładnie na tzw. granicy Hilla, która rozdziela zachowanie elektronów wędrownych (stan typowo metaliczny z niemagnetycznym stanem podstawowym) od zlokalizowanych (typowe magnetyczne uporządkowanie jak ferro-, antyferro- czy ferrimagnetyczne). W UN oprócz typowego antyferromagnetycznego sprzężenia momentów magnetycznych stwierdzamy również możliwość występowania fali gęstości spinowej (charakterystycznej dla np. metalicznego chromu) na podstawie prezentowanej analogii niektórych własności między UN, innymi związkami uranu i chromem. Organizatorzy serdecznie zapraszają pracowników, doktorantów, studentów i wszystkie inne zainteresowane osoby.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.