facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POROZUMIENIE Z CBŚ

W czwartek 14 czerwca br. o godz. 12.00 JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji podpiszą porozumienie w sprawie przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.