facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O NOWYM SŁOWNIKU JĘZYKA POLSKIEGO

Pracownia Leksykografii i Metaleksykografii oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na otwarte seminarium leksykograficzne Wokół "Wielkiego słownika języka polskiego", poświęcone omówieniu koncepcji planowanego słownika ogólnego współczesnej polszczyzny. Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ, plac Sejmu Śląskiego 1, w czwartek 14 czerwca w godz. 11.00-15.00. W spotkaniu wezmą udział autorzy koncepcji słownika, profesorowie: Bogusław Dunaj i Renata Przybylska z UJ, Mirosław Bańko z UW i Piotr Żmigrodzki z UŚ. Szczegółowy program seminarium

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.