facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MŁODY PRZEDSIĘBIORCA INNOWACYJNY

W dniach od 26 listopada do 13 grudnia Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na bezpłatne seminarium dla studentów czwartego i piątego roku oraz absolwentów: Młody przedsiębiorca innowacyjny. Seminarium ma na celu pomoc w utworzeniu firmy poprzez dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych przy tworzeniu i rozwoju własnej firmy. Każdy z uczestników będzie miał również możliwość skorzystania z doradztwa przy opracowaniu biznesplanu. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Seminarium organizowane jest przy współpracy z biurami karier studenckich i Powiatowymi Urzędami Pracy. Informacja i zapisy : Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. 40-045 Katowice ul. Astrów 10 tel. (032) 2516421/3, fax. (032) 2515831 e-mail: rcitt@gapp.pl Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie GAPP: www.gapp.pl/rcitt (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.