facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZMARŁ PROFESOR JAN KONIOR

Dnia 2 czerwca zmarł Prof. dr hab. Jan Konior emerytowany Profesor matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor od 1968 roku pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, w którym kierował Zakładem Dydaktyki Matematyki. Był wybitnym specjalistą w zakresie dydaktyki matematyki, prekursorem badań i twórcą metod badawczych z dziedziny percepcji tekstów matematycznych przez uczniów i studentów. Profesor był autorem licznych publikacji naukowych, wychowawcą kadry naukowej doktorów i magistrów, cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami. Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca i Człowieka o wielkim sercu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.