facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA - W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się konferencja "W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO - NADZÓR, KONTROLA I AUDYT W MIASTACH". W otwarciu konferencji uczestniczyć będzie prof. dr hab. Barbara Kożusznik Prorektor UŚ ds. Współpracy i Promocji. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie jak powinien funkcjonować i jak usprawnić system nadzoru, kontroli audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, aby nie dopuścić do błędów w realizacji zadań, w wydatkowaniu środków publicznych, w szczególności środków unijnych. Językiem konferencji będzie język polski i angielski. Organizatorzy: • Miasto Katowice • Unia Metropolii Polskich • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych • Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerzy: • Uniwersytet Śląski w Katowicach • Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Partnerzy Medialni: • Gazeta Prawna • Gazeta Samorządu i Administracji • Wspólnota

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.