facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONGRES EKONOMICZNY W WARSZAWIE

Europejski Kongres Ekonomiczny Opportunities of Change odbędzie się w dniach 21-24 listopada w Szkole Głównej Handlowej, Narodowym Banku Polskim oraz w centrum szkoleniowo-konferencyjnym w Warszawie przy ul. Odrębnej 4. Spotkanie, nad którym honorowy protektorat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, organizowane jest przez Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych obejmujące swym zasięgiem całą Polskę. Funkcję członków Rady Honorowej Kongresu pełnią: * prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, * prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, * prof. dr hab. Jan Sobiech – Prorektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, * prof. dr hab. Józef Górniewicz – Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, * prof. dr hab. Teresa Lubińska – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, * dr hab. Witold Turnowiecki – Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, * prof. dr hab. Michał Kisielewicz – Rektor Uniwersytetu w Zielonej Górze. Szczegółowy program Kongresu znaleźć można na stronie: www.opportunities.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.