facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE KAPITUŁY KONKURSU O ZAGŁĘBIOWSKĄ NAGRODĘ HUMANITAS

W Wyższej Szkole Humanitas odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas. Nominację na nowego członka zwyczajnego Kapituły Konkursu otrzymał prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ. Członkowie Kapituły dokonali wyboru laureatów nagrody w kategorii promocyjnej i honorowej. Zwycięzców poznamy 15 czerwca., podczas uroczystej gali podsumowującej tegoroczną, II edycję Konkursu. Do tego czasu decyzja Kapituły utrzymana będzie w tajemnicy. Wśród osób nominowanych w tym roku do Nagrody Honorowej są m.in. prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik - emerytowany pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, dr hab. Zygmunt Woźniczka - pracownik Instytutu Nauk o Kulturze UŚ oraz doc. dr Adam Jarosz - emerytowany pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas" organizuje Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Ma on na celu umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych i naukowych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości. Zagłębiowskie Nagrody "Humanitas" przyznawane są dorocznie osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w historii regionu. Laureatów wyróżnienia wyłania Kapituła złożona z przedstawicieli samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów Zagłębia, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz innych instytucji naukowych, gospodarczych i kulturalnych regionu. W tym roku w Kapitule zasiadają m.in. Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, Starosta Zawierciański Ryszard Mach, Prezydent Będzina Radosław Baran, Starosta Będziński Adam Lazar, Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu Jan Szot, Zastępca Prezydenta Sosnowca Wilhelm Zych, a także wybitni naukowcy i twórcy z regionu, prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Marian Gierula, dr hab. Zygmunt Woźniczka i dr Paweł Majerski z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Jerzy Świeca i dr Waldemar Wojtasik z Wyższej Szkoły Humanitas. Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy lub promocyjny. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrody promocyjne otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej. Ich celem jest wspieranie rozwoju różnych nurtów lokalnej aktywności. Uroczyste podsumowanie Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas i wręczenie wyróżnień odbędzie się 15 czerwca w auli WSH. Wówczas laureaci odbiorą pamiątkowe dyplomy i medale z rąk rektora WSH, prof. Jerzego Kopla. W części artystycznej gali wystąpi Piotr Machalica z recitalem utworów Georgesa Brassensa i Bułata Okudżawy. Początek uroczystości o godz. 17.00. Gala wręczenia nagród "Humanitas" połączona będzie z obchodami jubileuszu 10-lecia WSH.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.