facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 29 maja o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawy dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009 oraz uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków i form studiów. Senat podejmie także uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok 2006 i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2007.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.