facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

34 KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Uprzejmie przypominamy, że 31 lipca 2007 roku mija termin zamknięcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 34 konkursu na projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Ministerstwo wprowadziło zasadę obowiązkowej rejestracji elektronicznej wniosków. Wnioski można składać za pomocą umieszczonego na stronach Ministerstwa i Ośrodka Przetwarzania Informacji generatora wniosków dostępnego pod adresem http://osf.opi.org.pl/ Na stronach internetowych Ministerstwa znajduje się opis całego procesu oraz dane kontaktowe pracowników OPI i Ministerstwa, którzy odpowiedzą na wszystkie związane z procesem, pytania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.