facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MARSZAŁEK GOŚCIEM KONFERENCJI REKTORÓW

Podczas wtorkowego (13 listopada) spotkania Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego, które odbyło się w Sali Kolegium Rektorskiego (w budynku Rektoratu UŚ) dyskutowano głównie na temat realizacji obowiązującego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 oraz opracowania głównych założeń kolejnego porozumienia, które obowiązywać będzie w latach 2003-2006. Ze zrozumiałych powodów gościem RKR był więc Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, odpowiedzialny z urzędu za wypracowanie propozycji inwestycji w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz szkolnictwa wyższego w regionie, a potem za ich odpowiednią realizację. Marszałek przedstawił również zebranym ważną problematykę finansowania szkolnictwa wyższego na Śląsku z punktu widzenia kontraktów rządowych. (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.