facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SYNTEZY KOMBINATORYCZNE W PRAKTYCE

Zaklad Chemii Organicznej wraz z firmą BÜCHI Labortechnik AG zaprasza zainteresownaych na prezentację urządzenia typu SYNCORE przeznaczonego do prowadzenia syntez kombinatorycznych. Pokaz odbędzie się dnia 25 maja (piątek) w godzinach 10.00 do 11.00 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Szkolna 9, sala seminaryjna na pierwszym piętrze.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.