facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uhonorowany odznaczeniem „Palmy Akademickie"

...„którzy przyczynili się w istotny sposób do intelektualnej, naukowej i artystycznej ekspansji Francji w świecie"
...„którzy przyczynili się w istotny sposób do intelektualnej, naukowej i artystycznej ekspansji Francji w świecie"

Foto: Biuro Prasowe

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.