facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Game Day 2010”

Game Day 2010

23 marca 2010 r. o godz. 9.00 na Wydziale Nauk o Ziemi odbędzie się konferencja pt. „Game Day 2010”. Organizatorami wydarzenia jest Koło Naukowe Informatyków Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz Microsoft Grupa .NET. Opiekę naukową nad konferencją sprawuje prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Urszula Boryczka

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Jak zapowiadają organizatorzy, „Game Day 2010” to pierwsza na taką skalę konferencja poświęcona procesowi tworzenia gier, wydarzenie ma bowiem zasięg ogólnopolski. Znawcy tematyki demonstrować będą nowoczesne technologie oraz narzędzia informatyczne służące do budowy wirtualnego świata. Uczestnikami seminarium będą zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne, wśród nich można wymienić: Microsoft, CD Projekt RED STUDIO, Nicolas Games, The Farm 51.

Cele, jakie stawiają przed sobą organizatorzy konferencji, to przede wszystkim ukazanie tematyki tworzenia gier wideo, nie tylko z perspektywy prężnie rozwijającej się dziedziny biznesu, ale również jako obszaru wiedzy, nauki i umiejętności. Rynek gier to nie tylko nowoczesny przemysł, to także wiedza i wykształcenie. Połączenie sfery biznesu z dydaktyką może przynieść wymierne korzyści. Powstała platforma komunikacji zapewniłaby procesowi dydaktycznemu wsparcie profesjonalnych firm w zawodowym przygotowaniu młodych adeptów, natomiast branża gier wideo zyskałaby wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny IT.

„Game Day 2010” adresowane jest do studentów, uczniów szkół średnich oraz osób interesujących się zagadnieniami procesu powstawania gier. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, z powodu limitu miejsc prowadzona jest elektroniczna rejestracja uczestników: http://codeguru.pl/CalendareventList/1,17399.aspx.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.gameday.com.pl.

Plan konferencji 

 

Game Day 2010
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.