facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SLAVIC NETWORK

W dniach 24-26 maja na Wydziale Filologicznym przy pl. Sejmu Śląskiego 1 odbywa się konferencja zamykająca ostatni etap realizacji projektu promującego języki i kulturę słowiańską "Slavic network". Projekt realizowany jest od 1.10.2004, a finansowany ze środków Unii Europejskiej przy partycypacji instytucji uczestniczących w projekcie. Koordynatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a uczestniczy w nim 7 partnerów z 6 krajów (6 uniwersytetów z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Słowenii i Niemiec oraz Narodowe Radio Bułgarskie). Celem projektu jest promocja języków słowiańskich wśród mieszkańców krajów z tej samej rodziny językowej, a także wśród społeczeństw niesłowiańskich. Promowana jest kultura, historia i wiedza o krajach słowiańskich. Taka sytuacja powoduje rozszerzenie kontaktów gospodarczych, naukowych i edukacyjnych oraz stanowi podstawę dla otwarcia użytkowników języków słowiańskich na odmienności wewnątrz rodziny językowej, jak również osób pochodzenia niesłowiańskiego na specyfikę językową i kulturową narodowości słowiańskich. Projekt buduje świadomość rangi multilingwalnego podejścia do uczenia się języków obcych jako sposobu radzenia sobie z wielojęzycznością w codziennych sytuacjach życiowych. Celem jest wreszcie budowanie świadomości podobieństw i różnic językowo-kulturowych między narodowościami zamieszkującymi różne obszary integrującej się Europy. Projekt dotyczy języka polskiego, czeskiego, słowackiego, słoweńskiego i bułgarskiego z ewaluacją na gruncie języka niemieckiego. Odbiorcami są wszystkie osoby posługujące się językiem słowiańskim jako ojczystym (rodzimym), mniejszości narodowe żyjące na terenach przygranicznych, ludzie biznesu i turyści, jak również wszystkie osoby posługujące się językami ojczystymi innymi niż te, które przynależą do grupy języków słowiańskich, a które mają zamiar rozszerzyć swoje kompetencje językowe o znajomość języków słowiańskich (nauczyciele i studenci-slawiści, ludzie biznesu, turyści). W wyniku realizacji projektu zbudowano stronę internetową składającą się z 10 modułów, prezentujących sytuacje komunikacyjne. Pokazano podobieństwa i różnice językowe, promując multilingwalne poznawanie języków słowiańskich. Każdy moduł zawiera teksty kultury, eksponujące specyfikę tradycji danego kraju. Linki na stronie tworzą sieć hipertekstów kulturowych. Promocję medialną wzmocniło radio bułgarskie (12 audycji promocyjnych + wywiady) szczególnie w okresie kolejnych rocznic przystąpienia do UE krajów słowiańskich. Projekt po zakończeniu będzie upowszechniany w akcjach promocyjnych. Pierwsza z nich planowana jest w Sofii (listopad 2007), kolejne planowane są na rok 2008; strona internetowa będzie aktywna po zakończeniu projektu (31.10.2007) ze zwróceniem uwagi na zapisy w chat-roomie, oraz na wyniki testu , który zostanie zamieszczony w części prezentującej języki słowiańskie. Metodę multilingwalną wypracowaną w trakcie tworzenia strony internetowej będzie się upowszechniać w grupach studentów uczących się w szkołach języków i kultur poszczególnych krajów partnerskich. Program - projekt Czwartek, 24 maja 10.00 Przywitanie gości i otwarcie konferencji: Koordynator projektu Ewa Jaskółowa Prorektor UŚ ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś 10.30 – 11.00 Prezentacja programu multimedialnego Slavic Network: Prezentacja programu Radia Narodowego Bułgarii – promocja medialna. Prezentacja projektu, Jolanta Tambor i Bernadeta Niesporek–Szamburska 11.00 – 11. 30 Dyskusja i pytania dotyczące projektu 11.30. 12.00 Przerwa na kawę 12.00 – 13.00 Opis i prezentacje działań poszczególnych zespołów: czeskiego słowackiego słoweńskiego bułgarskiego 13.00 -13.45. Występ zespołu „ Katowice” 13.45 - 15.30 Przegląd działań ewaluacyjnych i promocyjnych Ewa Jaskółowa – eksperyment niemiecki ze studentami w Halle; Margarita Mladenova – testy sprawdzające orientację językowa; Marta Panćikowa – językowi „fałszywi przyjaciele”; Maria Sobotkowa – ewaluacja części internetowej; Jolanta Tambor – jak wykorzystywaliśmy program na zajęciach ze studentami; Wystąpienie prof. dr. hab.Władysława Lubasia z oceną projektu. 15.30 Dyskusja w kuluarach i bankiet Piątek, 25 maja 10.00 - 12.00 Spotkanie robocze uczestników projektu.; Ustalenie działań kończących projekt; Ustalenie działań promujących projekt po jego zakończeniu; Ustalenie harmonogramu przysyłania cząstkowych sprawozdań każdego zespołu; Ustalenie harmonogramu rozliczeń finansowych; Uporządkowanie dokumentacji. 12.30 – 15.00 Wycieczka do Browaru Tychy dla uczestników projektu. 18.00 Wieczór integracyjny w restauracji Olimpijskiej w Katowicach. Sobota, 26 maja Godzina 11.00 - 15. 00 Zwiedzanie Śląska: Wycieczka do Tarnowskich Gór „Sztolnia Czarnego Pstrąga”; Obiad w karczmie na rynku w Tarnowskich Górach. Więcej informacji na stronie www.slavic-net.us.edu.pl Kontakt: prof. dr hab. Ewa Jaskóła, ejaskola@homer.fil.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.