facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami II Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego poświęconego współczesnym kierunkom badań nad krajobrazem kulturowym. Tegoroczne spotkanie organizowane jest pod hasłem: Spojrzenie na krajobraz - jedność w różnorodności, a odbędzie się w piątek 16 listopada w Sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) w godzinach 11.00-18.00. W czerwcu upływa rok od podjęcia idei organizowania w Sosnowcu cyklicznych spotkań, na których spotykaliby się przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, których łączy wspólny przedmiot badawczy, jakim jest krajobraz. Ubiegłoroczne spotkanie, które zgromadziło ponad 40 osób zainteresowanych problematyką krajobrazową z 5. ośrodków akademickich, poświęcone było zasygnalizowaniu współczesnych kierunków badań nad krajobrazem. W seminarium uczestniczyli geografowie, etnolodzy, architekci krajobrazu, archeolodzy, filolodzy, kulturoznawcy, biolodzy. Krajobraz jest bowiem pojęciem znajdującym się w polu badawczym coraz większej ilości dyscyplin naukowych. Obok ujęć klasycznych, traktujących krajobraz w kategoriach fizjonomicznych (architektura krajobrazu, filozofia przyrody, socjologia, etnologia, literatura i sztuka), istnieją ujęcia systemowe, analityczno-ilościowe o wyrafinowanej metodzie opisu krajobrazu (geografia fizyczna kompleksowa, ekologia krajobrazu). Dochodzi także do próby scalania obu ujęć w genetyczno-historycznym podejściu, które proponuje w geografii kierunek krajobrazów kulturowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.