facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA "LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE. LEKTURY ZNAWCÓW"

Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie przy Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w II międzynarodowej konferencji Literatura Polska w świecie. Lektury znawców w dniach 21-22 maja 2007. Inauguracja konferencji odbędzie się 21 maja o godz. 9.00 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Sali Rady Wydziału im. prof. Z.J. Nowaka. Celem konferencji jest ogląd recepcji literatury polskiej dokonywanej w kręgu znawców: zagranicznych historyków literatury polskiej, krytyków literackich, tłumaczy. Naszymi gośćmi będą profesorowie z Uniwersytetu Śląskiego oraz z zagranicznych uczelni (Białoruś, Japonia, Kanada, Ukraina, USA) zajmujący się literaturą polską. Recepcja będzie tu rozumiana jako lektura tekstu, jego odczytanie, interpretacja, aczkolwiek pod pojęciem tekstu chcemy rozumieć nie tylko dzieło literackie, ale także twórczość pisarza, czy jeszcze szerzej – literaturę polską. Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wystąpień na temat polskich dzieł kanonicznych i twórczości pisarzy klasycznych. Referaty będą prezentować odczytania literatury polskiej i to, czy odczytania dokonywane poza granicami kraju różnią się od lektur krajowych, czy są z nimi zbieżne. W ten sposób konferencja będzie próbą omówienia wkładu prac zagranicznych polonistów do badań nad literaturą polską. Opieka merytoryczna: dr hab. Romuald Cudak, prof. dr hab. Marian Kisiel, dr hab. Jolata Tambor. Sekretarz konferencji: dr Wioletta Hajduk-Gawron (tel. 603 41 10 20). Program konferencji dostępny na stronie internetowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.