facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uhonorowany odznaczeniem „Palmy Akademickie"

15 marca 2010 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia uhonorowano odznaczeniem „Palmy Akademickie". Odznaczenie wręczył JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps.

W uroczystości uczestniczyli: konsul generalny Francji Pascal Vagogne, attache ds. współpracy uniwersyteckiej Corinne Baylac, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski, prezydent Katowic Piotr Uszok, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.

Odznaczenie „Palmy Akademickie" zostało zatwierdzone dekretem cesarskim z dnia 17 marca 1808 r. "Palmy Akademickie", "Legia Honorowa" i "Narodowy Order Zasługi" są trzema najwyższymi odznaczeniami francuskimi. „Palmy Akademickie" są przyznawane w stopniu kawalera, oficera lub komandora przez Ministra Edukacji Narodowej, Nauki i Technologii osobom, które „odznaczyły się na polu uniwersyteckim, położyły istotne zasługi w dziedzinie szkolnictwa, lub przyczyniły się w znaczącym stopniu do rozwoju działalności związanej z wychowaniem i kształceniem zawodowym". Poza uniwersytetami, odznaczenie to jest przyznawane osobom, „które zasłużyły się działalnością na rzecz Edukacji Narodowej i wybitnym osobistościom, które odznaczyły się szczególnie wzbogacając dziedzictwo kulturalne". „Palmy Akademickie" mogą zostać przyznane - na wniosek ministra spraw zagranicznych - obcokrajowcom i Francuzom żyjącym zagranicą, „którzy przyczynili się w istotny sposób do intelektualnej, naukowej i artystycznej ekspansji Francji w świecie".

 

Na łamach „Dziennika Zachodniego” został opublikowany artykuł pt: „Palmy Akademickie dla rektora Uniwersytetu Śląskiego”.

 

O wydarzeniu pisał również miesięcznik „Perspektywy” w artykule pt. „Palmy akademickie dla prof. Wiesława Banysia”, nr 3 (115) 2010. Elektroniczna wersja artykułu została opublikowana w serwisie www.studyinpoland.pl.
Adres strony:
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=475:palmy-akademickie-dla-prof-wiesawa-banysia&catid=86:aktualnoci-201003-stycze-2010
(dostęp: 15.04.2010 r.).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.